Kendi Kendini Taşır - Serbest Duran Baca

İletişime geçin

Bu konuda destek almak için bizi çekinmeden arayın.

Kendi kendini taşır yada serbest duran baca nedir?

Kendi kendini taşır baca; herhangi bir yerden dayanağı olmayan, halat gerektirmeden kendi kendine yada çelik konstrüksiyon vasıtasıyla ayakta durabilen bacalardır. Bir diğer ismiyle serbest duran baca olarak adlandırılmaktadır.

Projenin hesabını montaj yapılacak yere göre:

 • Rüzgar direnci,
 • deprem bölgesi,
 • zemin yapısı gibi spesifik veriler göz önüne alınarak yapılır.

Statik yük hesabı yapıldıktan sonra projelendirmeye başlarız. Kendini taşır baca sistemleri uygulama alanları duvar kelepçesi ile bağlantının mümkün olmadığı yerlerde son bağlantı kelepçesinden sonra baca boyu yüksek ise baca çapı standartlar dışında olduğunda cidar kalınlığının büyük olduğu durumlarda kendi kendini taşır baca sistemleri tasarlanmaktadır.

 

Şartnameye göre;

 • Yan destekler arasındaki mesafe 4 m’den fazla olan,
 • Yapının en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmı 3m’den fazla olan,
 • Dikdörtgen en kesitli bacalar için binan en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği en küçük dış boyutun beş katından fazla olan,
 • Bina ile bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1 m’den fazla olan,
 • Serbest duran direklere bağlı olan bacalar, serbest duran bacalar olarak kabul edilmektedir. Kendi kendini taşır baca şartnamesidir.

 


Kendi kendini taşır baca standardında istenilen özellikler:

 1. Baca EN 13084 standartına göre dizayn edilmelidir. İmalatçı firma GAZMER’den yetkili olmalıdır.
 2. Baca kendi kaidesi üzerinde durabilen serbest duran (self standing) tipinde üretilmelidir.
 3. Baca çift cidarlı olmalıdır. Dış cidarın kalınlığı (rüzgar kalkanı) bölgenin rüzgar ve deprem kabulleri alınarak hesaplanmalıdır. Ayrıca St37 veya corten çeliğinden yapılmalıdır.
 4. Baca iç cidarı kalınlığı çapa göre hesaplanmalıdır. Atık gazın kimyasına göre 304, 310 veya 316 kalite sac seçilmelidir. Kullanılan malzemelerin sertifikası istenildiğinde sunulmalıdır.
 5. Baca yüksekliği çevre bakanlığı kurallarına uygun olmalıdır.
 6. Bacanın statik hesabı, çekiş ve aorodinamik hesaplamaları üretici sertifikalı firma tarafından yapılmalıdır. Sonrasında onay alındıktan sonra üretime geçilmelidir.
 7. Bacada gerekli yerlerde baca gazı emisyon ölçüm manşonları (TS 10780 de belirtildiği gibi) olmalıdır. Bu nedenle manşonlara ulaşabilmek için gemici merdiveni ile beraber platformlar gerekmektedir.
 8. Bacanın dışı göze çarpacak şekilde sudan ve ısıdan etkilenmeyecek bir boya ile boyanmalıdır. Örneğin renk olarak kırmızı – beyaz veya sarı – siyah seçilmektedir.
 9. Bacanın temel ankraj betonu ve bulonları, baca ağırlığı ve momentlerin hesabından sonra idareye sunulmalıdır. Onaydan sonra PALMİYEBACA tarafından yapılacaktır.
 10. Bacanın tabanında temizleme kapağı ve yoğuşan suyun tahliyesi için drenaj yer almalıdır.
 11. PALMİYEBACA iş tesliminde kullanma kılavuzu, kalite dosyaları ve periyodik eğitim bilgilerini tarafınıza sunacaktır

PALMİYEBACA’nın yaptığı kendi kendini taşır bacalardan birkaçının görselleri

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin!